fbpx

Ochrana osobných údajov

Chránime vaše osobné údaje.

Dáta a informácie spracovávame len v potrebnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu ako určuje zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo), 221/2019 Z. z.) Platného od 30.01.2018 s účinnosťou od 01.09.2019.

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú nariadením zákona č. 18/2018 Z. z. od 25.05.2018 vrátane, spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Nižšie nájdete prehľad toho, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú Vaše dáta chránené. Správcom vašich údajov je Decotrend s.r.o., 9.mája 430/3, 029 01 Námestovo, IČO: 45337535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 52256/L DIČ: 2022949434, IČ DPH: SK2022949434, IBAN: SK5156000000004091927001
BIC kód banky: KOMASK2X, email: info@tiborhranicky.sk

Naše služby sprostredkujeme prostredníctvom internetovej stránky www.tiborhranicky.sk

Aké osobné údaje spracuvávame?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

  • meno a priezvisko - na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov. Na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze.
  • e-mailovú adresu - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (platený e-book), aktualizácia informácií a nového obsahu v e-booku, doručenie dodatočných info. Doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze.
  • telefónne číslo - na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov. Na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze.
  • poštovú adresu - na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov. Na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze.
  • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov) -na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov. Na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze.
  • e-mail - na účel vstupu do balíčku noviniek pozostávajúceho z videokurzu, prípadne tréningu a ďalších podobných noviniek  na váš e-mail je zaslaný odkaz umožňujúci prístup k obsahu videí a ďalšie novinky a informácie súvisiace s online vzdelávacím programom. Právnym základom spracúvania osobných údajov je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

  • platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.
  • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe, podľa toho, ako naše služby využívate, získame aj ďalšie údaje ako: IP adresy, Súbory cookies, Prípadne iné on-line identifikátory

Osobné údaje spracovávame na účely marketingu a pre poskytnutie služieb na stránke www.tiborhranicky.sk  
Osobné údaje spracovávame tiež v okamihu stiahnutia elektronických materiálov umiestnených na našich stránkach, registrácia na webinár, registrácia k odberu noviniek, registrácia na získanie ponuky a pod. V takomto prípade nám registráciou dávate svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na tento účel.

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, video zdarma, prístup do webinára, registrácia na získanie ponuky a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, prípadne vaša adresa, telefónne číslo. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu?
Áno, môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas tak ako ukladá zákon č. 18/2018 Z. z. ods.4 § 78

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi a využívajú niektorú z platených služieb alebo produktov, spracovávame po dobu trvania spolupráce. Osobné údaje ľudí, ktorí prejavili záujem o stiahnutí brožúr, e-bookov, registrovali sa na náš organizovaný webinár, registrácia na získanie ponuky, odber noviniek a podobne. Spracovávame po dobu udelenia súhlasu do doby na jeho odvolanie ako ukladá zákon č. 18/2018 Z. z.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať, zrušiť na e-mail info@tiborhranicky.sk  Odhlásenie môžete zrušiť aj kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého nami zasielaného e-mailu. Osobné údaje získané pomocou súborov Cookie spracovávame po dobu uvedenú v zákone.

Robíme celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré majú za cieľ chrániť Vaše osobné údaje rovnako tak ako osobné údaje našich Užívateľov a ich kontaktov.

Všetky dáta sú uložené v zabezpečených dátových centrách v Slovenskej a Českej republike. Prístup k týmto serverom je chránený osobnou identifikáciou a obvyklými opatreniami, ktoré kvalitné dátové centrá ponúkajú. Na ochranu dát používame moderné technológie, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technologického rozvoja, a realizujeme všetky možné aktuálne známe opatrenia, aby sme osobné údaje zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán. Na ochranu údajov pri ich zadávaní alebo zobrazovanie používame technológiu Secure Socket Layer (SSL). Citlivé dáta (čísla kariet a pod.) Nie sú ukladané na naše servery. Všetky bezpečnostné opatrenia z našej strany musia byť nutne doplnené aj zodpovedným správaním z Vašej strany. Najmä tak, že svoje užívateľské údaje (a heslá) do našich aplikácií a stránok nebudete poskytovať nikomu ďalšiemu a budete dodržiavať základné všeobecné bezpečnostné opatrenia. Majte tiež na pamäti, že v prípade, keď budete s nami komunikovať e-mailom, alebo prostredníctvom chatu, alebo iných aplikácií, nemusia byť tieto spôsoby komunikácie šifrované. Preto by ste ich nemali používať na oznamovanie dôverných informácií. K vašim údajom majú prístup iba osoby tým poverené a preverené.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať, zrušiť na e-mail info@tiborhranicky.sk  
Týmto Vaším odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

• právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať

• právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť

• právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov

• právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov

• právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov

• právo na prístup k svojim osobným údajom

• v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov

• právo "byť zabudnutý", tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Súbory cookie, zásady používania súborov cookie

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

Súbory cookies pomáhajú napr.:

k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími komplikáciami;
pri zapamätávaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia opätovne zadávať;
pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám;
pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prehliadajú, aby sa im pri prechádzaní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem.
Ďalšie všeobecné informácie k súborom cookie nájdete napr. tu

Ako používame súbory cookie?

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:

konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu
analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú
esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu
Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.

Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookie:

sledovanie návštevnosti, používania stránky, štatistika, remarketing v službe Google Analytics
sledovanie návštevnosti, používania stránky, štatistika, remarketing cez reklamnú sieť Google Adwords
sledovanie návštevnosti, používania stránky, štatistika, remarketing v službe Facebook pixel
personalizované reklamy a meranie reklamy 
personalizovaný obsah, meranie obsahu, prehľady cieľových skupín a vývoj produktov
uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení
presné údaje o geografickej polohe a identifikácia prostredníctvom skenovania zariadenia


Odporúčania na produkty na webstránkach:

 
Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete písomne, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

Ako subjekt, máte právo si vypýtať, aké osobné údaje o Vás spracovávame. Toto právo môžete využiť zdarma pre tri otázky raz za kalendárny rok. Každý ďalší dotaz bude spoplatnený poplatkom 15 € za každú jednu žiadosť.

Komentáre na našich webových stránkach:
 
Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so spracovaním vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, e-mail, vaša stránka a obsah komentára), pričom zverejnené sú iba meno príp. aj priezvisko (ak ho zadáte) a obsah Vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Doba uchovávania údajov
 
Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (príp. do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov
 
Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom. 

Správcom vašich údajov je Decotrend s.r.o., 9.mája 430/3, 029 01 Námestovo, IČO: 45337535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 52256/L DIČ: 2022949434, IČ DPH: SK2022949434, IBAN: SK5156000000004091927001
BIC kód banky: KOMASK2X, email: info@tibohranicky.sk

Naše služby a predaj sprostredkujeme prostredníctvom internetovej stránky www.tiborhranicky.sk